Ammann

Ammann Czech Republic

Společnost Ammann Czech Republic je pokračovatelem tradičního českého výrobce stavební techniky firmy Stavostroj. Historie firmy je datována na přelom 19. a 20. Století, kdy v Novém Městě nad Metují vznikají první kovodělné dílny. Mezníkem byl rok 1946, kdy se nosným výrobním programem staly autojeřáby, rychlovýtahy a dopravníky pro stavební účely. Od roku 1952 byla výroba rozšířena o těžkou hutnící techniku. Po privatizaci firma procházela poměrně složitým obdobím a od roku 2005 je součástí skupiny Ammann.

Historie

V 90-tých letech Stavostroj prošel první vlnou restrukturalizace, nicméně nejpodstatnější změna se udála až po roce 2005, kdy do firmy vstoupila švýcarská skupina Ammann. Spojení se strategickým partnerem znamenalo
primárně stabilizaci obchodní pozice a následně i přístup na nové trhy, doprovázený vysokým nárůstem poptávky po našich hutnících strojích. Skupina Ammann je rodinná mezinárodně úspěšná společnost, se sídlem ve švýcarském Langenthalu. Založena byla roku 1869 panem Ulrichem Ammannem a v průběhu více jak 140-letého působení se rozšířila nejprve na švýcarský trh, na přelomu 20. století expandovala napříč Evropou a následně i do celého světa. Aktuálně má přibližně 2 800 zaměstnanců.

Divize Ammann Group

Skupina je dělena na divize, jako např.: Divize Basis, zajištující podporu v oblasti využívání nejmodernějších technologicko-výrobních procesů a kontrolně-řídících systémů, Divize Systems se zaměřením na výrobu a vývoj asfaltových a betonářských závodů, Divize Machines, která se zabývá vývojem a výrobou hutnící techniky. Do této divize patří i naše výrobní jednotka v Novém Městě nad Metují.

Výrobní portfolio

V Novém Městě nad Metují se vyrábí zeminové a asfaltové válce o hmotnosti 3,5 až 25 tun, které nacházejí uplatnění všude tam, kde je třeba zhutnit nějaký materiál, zejm. při zakládání různých staveb a budování nových nebo opravách stávajících komunikací. Výrobní portfolio je pravidelně doplňováno novými výrobky tak, abychom plně pokrývali požadavky zákazníků na dosahované výkonové parametry i na odpovídající pracovní komfort obsluhy. Samozřejmostí je i neustále zdokonalování našich výrobků zaměřené na snižování vyprodukovaných emisí, snižování hluku a spotřeby paliva, zvyšování bezpečnosti a v neposlední řadě i zavadění nových technologií optimalizujících celý proces hutnění – tzv. „inteligentní hutnění“.

 

Naší konkurenční výhodou a silnou stránkou na trhu je poměr výkon/cena. Stroje mají i vynikající manévrovatelnost a stabilitu, jsou velmi snadno přepravovatelné na trailerech, i v kontejnerech. Jsou konstruované pro snadnou obsluhu – např. velmi populární je řízení pomocí mikrovolantu umístěného v područce sedačky obsluhy, jsou robustní se snadnou servisovatelností, mají moderní design a řemeslné zpracování. Mezi naše hlavní zákazníky patří zejm. stavební firmy všech velikostí, příp. půjčovny. Působnost naší firmy je rozšířena celosvětově a tradičně dobré výsledky
dosahujeme v Austrálii, Jižní Americe, Kanadě, Africe a nadále upevňujeme svoji pozici v Evropě, Asii a Severní Americe.

Modernizace

Naše výrobní jednotka v Novém Městě nad Metují prošla v letech 2007-2009 celkovou proměnou výrobního systému s cílem vybudovat moderní, pružný a efektivní celek. Zcela jsme změnili materiálové toky, nakoupili jsme (přip. zrekonstruovali) potřebné výrobní kapacity, změnili systém zásobování a celkově jsme „zeštíhleli“. Stále jsme ale zůstali plnohodnotným výrobním závodem s vlastním dělením materiálu, obrobnou, svařovnou, lakovnou, předmontáží a finální montáží. Instalovaná strojní kapacita pokrývá aktuální potřeby na nejbližší období. Layout firmy je koncipován tak, že velmi jednoduchými úpravami lze kapacitu dále výrazně navyšovat.

Ekologie | Firemní politika

Mezi tři základní pilíře v našem postoji k podnikání patří ekologie. Naše výrobky jsou od počátku konstruovány tak, abychom podporu ekologii zohlednili jak v samotném výrobním procesu, tak i při používání našich strojů. Příkladem může být i vývoj systému, který rekuperuje energii uvolňující se při brzdění stroje, což se promítne v nižší spotřebě paliva. Podobně přispívá i systém pojmenovaný ACE (Ammann Compaction Expert), který automaticky přizpůsobuje hutníci parametry stroje podkladu, na kterém pracuje a výsledky zhutnění jasně vizualizuje v kabině obsluhy. Výsledkem je, že požadovaného výsledku je dosaženo v optimálním čase bez zbytečného (přehutnění). V neposlední řadě je třeba zmínit, že naše výrobky jsou osazeny nejmodernějšími motory splňujícími veškeré aktuální emisní limity.

Péče o zákazníka

Zaměřujeme se na partnerství s našimi zákazníky a jednou z našich nejaktuálnějších priorit je oblast poprodejních služeb. Zřídili jsme tréninkové středisko, kde se naši zákaznici mohou detailně seznámit s konstrukcí stroje, zdokonalit se v provádění servisních úkonů a řešit technické situace s kterými se při provozovaní našich strojů mohou setkat. Zároveň jsme také vybudovali tzv. „demo arénu“, kde zákazník vidí stroj v reálných pracovních podmínkách a kde si pod vedením našich pracovníků může sám výhody našich strojů prakticky vyzkoušet.

 

Login